Militärområden - Miloförråd
Militärområdena hade huvudansvar för förrådshållning av den materiel som kunde behövas av försvaret i krig. Därför anlades i varje militärområde ett antal så kallade miloförråd.

Miloförråden anlades ofta i bergrum. Många miloförråd är fortfarande i användning och därför fortfarande omgivna av sekretess.

Vad beträffar lagring i förråd gällde detsamma för miloförråden som det som det står att läsa om på sidan om beredskapslagring.

 

Beträffande dubbel användning av förråd och annat, kan sidorna om återbruk respektive maskirovka vara intressanta att ta del av.

I övrigt ber jag att få återkomma till ämnet vid ett senare tillfälle.

//MatsB   v 1.0 2007-11-26


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se