Flottan
Under denna rubrik avhandlas flottans försvarsansträngningar i Sverige under kalla kriget.

För att möjliggöra användandet av ytfartyg såväl som ubåtar i krig, behövdes platser för skyddad förtöjning, reparation, bunkring etc. Dessutom fanns skyddade ledningsplatser på land varifrån flottenheterna leddes.

Flottan kan delas upp på följande sätt: varv och baser, bunkring, skyddade förtöjningsplatser samt ledning. En undersida för varje del finns i menyn till vänster.

 

//MatsB   v 1.1 2008-01-17


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se