Samband - Automatisk teletrafik, landsomfattande (ATL)
På denna sida avhandlas Automatisk teletrafik, landsomfattande (ATL) i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Automatisk teletrafik, landsomfattande

Det militära telesambandet byggdes ut kraftigt under beredskapstiden. Vid den tiden var fortfarande manuellt kopplade förbindelser det helt dominerande sättet att koppla upp förbindelser i sambandsnäten.

Flygvapnet planerade 1950 utbyggnaden av ett radiolänknät för luftförsvaret, det nät som sedan växte i omfattning och kom att bli först flygvapnets fasta radiolänknät, och sedan försvarets fasta radiolänknät. Redan från start var automatisk koppling av trafik ett önskemål.

Det kom dock att dröja innan detta önskemål uppfylldes. Försvarets fasta radiolänknät (FFRL) byggdes upp med ett stort antal fasta förbindelser, ursprungligen var möjligheterna till förmedling av trafik små, i princip fick man då gå genom någon av de abonnenter som var anslutna till mer än ett nät.

Under 1960-talet kom dock planerna på automatisk koppling närmare ett förverkligande. En växel från LM Ericsson valdes, AKE 129, och år 1969 togs den första automatiska växeln i drift. Systemet kallades automatisk teletrafik, landsomfattande, men benämndes oftast med förkortningen ATL.

Fortifikatoriska aspekter

ATL var en del av försvarets fasta radiolänknät, FFRL. FFRL utgör numera en del av försvarets telenät, FTN. Det finns runt om i landet ett antal punkter i FFRL bestående av en eller flera master med antenner och en eller flera byggnader för utrustning. Se sidan om FFRL för mer information om FFRL. Eftersom FTN är aktivt är anläggningarna skyddsobjekt och några detaljer lämnas inte här.

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-26


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se