Samband - Automatisk teletrafik, landsomfattande (ATL)