Samband - Luftbevakningens trådnät
På denna sida avhandlas luftbevakningens trådnät i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

 
Luftbevakningens trådnät

Luftbevakningens telefonnät byggdes ut kraftigt under beredskapstiden. Luftbevakningsstationerna runt om i landet anslöts oftast via trådförbindelser till luftbevakningscentralerna, senare till luftbevakningsgruppcentralerna. I några fall användes radio för förbindelserna, men de allra flesta gick via tråd.

Från början användes uppringda förbindelser mellan luftbevakningsstation och central. Eftersom telefonnätet i stora delar av landet var manuellt kopplat även under början av efterkrigstiden, tog rapporteringen mer tid än önskvärt. För att inte hamna i telefonkö när ett fientligt anfall skulle inrapporteras infördes en prioriterad kategori, luftförsvarssamtal, som hade företrädesrätt i de manuellt betjänade växlarna.

För att korta tiderna för rapportering började fasta ledningar att användas, ledningar som ständigt kopplade samman luftbevakningsstation och central. För att minska kostnaden för dessa ledningar, kopplades oftast flera luftbevakningsstationer till samma ledning. Gruppen av luftbevakningsstationer kopplade till samma ledning benämndes klase, en klase bestod oftast av 2-5 stationer. I klasen kunde alla höra alla.

För att det inte skulle bli alltför kostsamt för försvaret med alla fasta linjer som hyrdes av Telegrafverket, infördes ett system med omkopplare, så att linjerna normalt kunde utnyttjas för civila ändamål. Vid behov kunde linjerna kopplas om till att utnyttjas av luftbevakningen, se bild.

Luftbevakningen och dess trådnät hörde ursprungligen till armén, men övertogs 1948 av flygvapnet. Under större delen av kalla kriget utgjorde den optiska luftbevakningen och dess trådnät en viktig del av det svenska luftförsvaret.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information om den optiska luftbevakningen rekommenderas varmt att ta del av Bernt Törnells bok Spaning mot skyn, som presenteras utförligt på webplatsen www.flygbas.se.

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.1 2009-07-23


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se