Samband - ÖB:s krigstelegrafnät
På denna sida avhandlas ÖB:s krigstelegrafnät i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

ÖB:s krigstelegrafnät

Ursprunget till ÖB:s krigstelegrafnät var de förbindelser som användes under beredskapstiden för kommunikation mellan högre staber; mellan försvarsledningens uppehållsplatser och armékårsstaber och milostaber/motsvarande.

Krigstelegrafnätet använde främst fasta förbindelser i telegrafverkets trådnät, men som reservsambandsmedel fanns även radioförbindelser. Sambandsmaterielen som då användes var radiosändare av modell CT5. Tack vare Karl-Arne Markström har jag kunnat infoga en sida om radiosändare CT5. Tack, Karl-Arne!

ÖB:s krigstelegrafnät kom senare att kallas ÖB:s krigsfjärrskriftsnät, se vidare på sidan om ÖB:s krigsfjärrskriftsnät. Under andra halvan av 1940-talet (och även under 1950-talet) användes ibland fortfarande benämningen "krigstelegrafnätet" om det som i praktiken var ett rent fjärrskriftsnät, därför kan ibland förvirring uppstå.

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 2.0 2021-02-23, v 1.0 2007-12-29


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se