Samband - ÖB:s krigsfjärrskriftsnät
På denna sida avhandlas ÖB:s krigsfjärrskriftsnät i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

ÖB:s krigsfjärrskriftsnät

Under beredskapstiden inrättades ett fjärrskriftsnät som ursprungligen gick under benämningen ÖB:s krigstelegrafnät, ganska snart dock kallat ÖB:s krigsfjärrskriftsnät. ÖB:s krigsfjärrskriftsnät upprättades på fasta trådförbindelser i telegrafverkets trådnät. Dessa trådförbindelser hyrdes av försvaret.

ÖB:s krigsfjärrskriftsnät var framför allt en angelägenhet för armén. Parallellt med ÖB:s krigsfjärrskriftsnät upprättades även flygvapnets krigsfjärrskriftsnät, samt marinens krigsfjärrskriftsnät. Flygvapnet upprättade även ett fjärrskriftsnät för förmedling av väderinformation.

Efter andra världskrigets slut ansågs kostnaderna för ÖB:s krigsfjärrskriftsnät, d.v.s. kostnaden för hyran av förbindelserna i telegrafverkets trådnät, vara alltför höga. I slutet av 1940-talet lades därför ÖB:s krigsfjärrskriftsnät ned.

För att inte förlora de fredstida sambandsmöjligheterna för arméns förband, upplät flygvapnet kapacitet i sitt krigsfjärrskriftsnät åt arméns förband, dock med reservation för att viktig flygvapentrafik skulle vara prioriterad i nätet. Flygvapnets krigsfjärrskriftsnät kom alltså så småningom att bli en gemensam angelägenhet för flygvapnet och armén.

Se vidare sidan om flygvapnets krigsfjärrskriftsnät för information om krigsfjärrskriftsnätet under 1950-talet.

I slutet av 1950-talet påbörjades utvecklingen av ett försvarsgemensamt krigsfjärrskriftsnät som ersättning för de försvarsgrensegna krigsfjärrskriftsnäten.

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2021-02-23, v 0.9 2007-11-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se