Samband - Flygvapnets väderleksnät
På denna sida avhandlas flygvapnets väderleksnät i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Flygvapnets väderleksnät

Under beredskapstiden inrättade flygvapnet ett fjärrskriftsnät för distribution av väderleksrapporter inom flygvapnet. Nätet benämndes flygvapnets väderleksnät.

Det som gör flygvapnets väderleksnät speciellt är att vid tiden det upprättades upprättades även ÖB:s krigsfjärrskriftsnät, marinens krigsfjärrskriftsnät och flygvapnets krigsfjärrskriftsnät. Dessa tre nät var samtliga utrustade med remsskrivande fjärrskriftsapparater.

Till skillnad mot de tre andra näten utrustandes flygvapnets väderleksnät med blankettskrivande fjärrskriftsapparater. De olika typerna av fjärrskrivare var inte sammankopplingsbara. Detta gjorde att det inte enkelt gick att förmedla trafik mellan flygvapnets väderleksnät och de övriga näten. Eventuell förmedling av trafik var tvungen att ske manuellt.

Flygvapnets väderleksnät förblev i drift under första halvan av kalla kriget, tills dess det liksom de andra nämnda näten under 1960-talet ersattes av försvarets gemensamma krigsfjärrskriftsnät.

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-27


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se