Spaningsradar PS-15
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets spaningsradar PS-15 i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT. FHT har ett stort antal dokument som behandlar olika radartyper.

Informationen på denna sida kommer i första hand från FHT. Även bilderna nedan kommer från FHT.

Spaningsradar PS-15

Spaningsradar PS-15 var en låghöjdsradar. I planerna för STRIL-60-systemet ingick radargruppcentraler (rrgc) som skulle ha ansvar för luftbevakning och stridsledning på låg höjd. I slutet av 1950-talet planerades därför anskaffningen av ett radarsystem för låghöjdsspaning.

Spaningsradar PS-15 beställdes i 17 exemplar år 1962. 15 av dessa stationer uppfördes under andra halvan av 1960-talet. (Resterande två stationer användes som reservdelar.)

Materiel

PS-15 var som nämnts en låghöjdsradar. Eftersom jordytans krökning innebär problem för spaning på låg höjd på långt avstånd, monterades PS-15 på nästan 100 meter höga master för att få bättre låghöjdsegenskaper på långt avstånd. PS-15 blev ett framträdande landmärke där den satt på sin höga mast. De flesta andra av flygvapnets radaranläggningar byggdes så låga som möjligt för att radarns placering skulle kunna hållas hemlig, men placeringen av PS-15-anläggningarna var på grund av den 100 meter höga masten tämligen uppenbar. 

Sändarens effekt var på 1 MW med 6 centimeters våglängd, pulsfrekvensen var 500 Hz. Räckvidden var cirka 180 kilometer. Höjdtäckningen var omkring 3000 meter.

Rapportering

Spaningsradar PS-15 anslöts till radargruppcentraler i STRIL 60.

Höjdradar

Spaningsradar PS-15 identifierade själv målets höjt till ett av fyra höjdskikt. Vid de flesta radargruppcentraler fanns dessutom en höjdradar PH-39.

Stationer och platser

Det uppfördes som nämnts 15 stycken PS-15-stationer under andra halvan av 1960-talet (se även kartan):

PS-15:U Grödinge

PS-15:1 Ornö

PS-15:3 Torö

PS-15:4 Grisslehamn

PS-15:5 Gräsö

PS-15:6 Manskär

PS-15:7 Simirishamn

PS-15:9 Loftahammar

PS-15:10 Fårösund

PS-15:11 Anderslöv

PS-15:12 Ås

PS-15:13 Jämjö

PS-15:14 Degeberga

PS-15:15 Sundre

PS-15:17 Bredsätra

Station PS-15:U i Grödinge var en utbildningsstation som saknade den höga masten och som i princip stod direkt på marken.

Station PS-15:U hade ursprungligen nummer 16. Stationerna med nummer 2 respektive 8 var de som blev reservdelsstationer.

Livslängd

Stationerna i PS-15-serien avvecklades under 1999. Stationerna fick alltså en livstid på cirka 20-25 år.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information om luftförsvarets radarsystem rekommenderas att ta del av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter.

Som nämnts ovan, en webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar.

//MatsB   v 1.0 2007-12-14


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se