Svenska marinen
Denna sida behandlar den svenska marinen under kalla kriget.

Marinen

Marinen var under kalla kriget uppdelad i två delar: flottan och kustartilleriet. Dessutom har marinens ledning fått en egen sida.

Flottan

Flottans roll under kalla kriget blev mindre framträdande än under tidigare tidevarv. Andra världskriget hade visat att de stora fartygens tid var förbi, och flottan kom därför att minska sitt bestånd av större övervattensfartyg.

Ubåtar var däremot ett vapen som under andra världskriget hade visat sig effektivt. Eftersom det svenska försvaret under kalla kriget var ett invasionsförsvar, var flottans huvuduppgift att stoppa fientliga landstigningsföretag eller överskeppningar efter en landstigning. Ubåtar kunde spela en viktig roll i denna uppgift.

Se vidare sidan om flottan.

Kustartilleriet

Kustartilleriet kom att spela en viktig roll i det svenska invasionsförsvaret. Invasion över hav var under hela kalla kriget ett möjligt scenario, under senare delen av kalla kriget dessutom ett högst troligt scenario.

Från att i början av kalla kriget haft främst fast artilleri kom kustartilleriet under senare delen av kalla kriget att i allt högre utsträckning nyttja rörligt artilleri.

Minvapnet var dessutom en viktig del av försvaret mot invasion över hav. Ett stort antal fasta minlinjer längs de svenska kusterna kunde i ett beredskaps- eller krigsläge kompletteras med minutläggning.

Se vidare sidan om kustartilleriet.

//MatsB   v 1.0 2008-04-10


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se