Berlinmuren
Här återfinns information om Berlinmuren.

Berlinmuren

Som beskrivits på sidorna om andra världskriget och kalla krigets inledning, delade andra världskrigets segrarmakter upp såväl Tyskland som Berlin i ockupationszoner. På sidan om Berlinblockaden beskrivs hur Stalin år 1948 försökte tvinga västmakterna att lämna Västberlin.

Detta lyckades dock inte, och under ett och ett halvt decennium var Berlin en märklig plats där gränsen mellan kommunistisk diktatur och västerländsk demokrati endast utgjordes av skyltar av den typ som ses ovan på bilden av Brandenburger Tor.

Berlinarna kunde röra sig mer eller mindre fritt mellan ockupationszonerna, och detta var upphovet till ett problem i det kommunistiska Östeuropa. Den öststatsmedborgare som fått visum till Östberlin kunde ju i Berlin helt enkelt vandra över gränsen till västsidan och söka politisk asyl.

Detta kom att bli en flyktväg för många som försökte fly det kommunistiska förtrycket. Över två och en halv miljon människor flydde från öststaterna via Västberlin. Regimerna i Östeuropa satte press på den östtyska regeringen att göra något åt saken.

Berlinmurens uppkomst

Lösningen blev en mur, Berlinmuren. På morgonen den 13 augusti 1961 kunde berlinarna konstatera att östtysk militär under natten rullat ut taggtråd längs gränsen mellan Östberlin och Västberlin, och redan samma dag började muren byggas.

Bilden till vänster är den berömda bilden av en östtysk gränsvakt som tar chansen att fly till väst medan muren fortfarande består av taggtråd.

Berlinarna kunde inte längre passera fritt över gränsen, och Västberlin blev inneslutet från alla håll.

Bilden till vänster visar byggandet av Berlinmuren, bilden är tagen på hösten 1961.

Av den drygt femton mil långa gränsen mellan Östberlin och Västberlin utgjordes drygt fyra mil av betongmur, resten var antingen taggtrådsstängsel med minor eller minerade vattendrag.

På många håll var gränsen mellan Öst- och Västberlin sådan att Berlinmuren gick en bit in på östtyskt territorium. De delar av Östberlin som hamnat på fel sida muren bevakades från östsidan, och det förekom vid flera tillfällen att östtyska gränsvakter besköt och även dödade personer på västsidan som kommit in på det östtyska territorium som fanns på västsidan av muren.

Berlinmurens faser

Berlinmuren genomgick tre distinkta faser. Uppbyggnadstiden under 1961 till 1965, då muren konstruerades, och fyra mil av taggtråden så småningom ersattes med betongmur.

Därefter följde en tid då området runt muren rensades och minerades. Bilden till vänster är från denna tid. Ursprungligen gick gränsen på vissa ställen alldeles intill, eller till och med tvärs genom, byggnader. Dessa fick till en början stå kvar, med igenspikade (senare igenmurade) fönster och dörrar mot västsidan.

I mitten på 1970-talet genomgick Berlinmuren en omfattande modernisering. Själva muren byggdes om för att bli svårare att ta sig över. De rensade områdena på östsidan om muren breddades, på vissa håll var "ingenmansland" trehundra meter brett.

Vakttorn av den typ som ses på bilden till vänster byggdes längs muren.

Muren målades vit på östsidan för att gränsvakterna skulle ha lättare att upptäcka och beskjuta flyktingar.

Mineringarna i ingenmansland och längs mur och stängsel förbättrades.

 

Den understa bilden visar Berlinmuren under 1980-talet. Den sammanfattar på ett talande sätt absurditeten i Berlinmuren.

På västsidan rastar en man sin hund, och klotter vanpryder muren i hela dess sträckning.

På östsidan är muren bländande vit, följt av ett brett och minerat ingenmansland, följt av ytterligare en mur på östsidan. Nära den hitre muren syns huvudena av en östtysk vaktpatrull med bil som rör sig längs muren. Om någon civilperson skulle komma lika nära muren på östsidan som mannen med hunden är på västsidan, skulle personen i fråga bli beskjuten och sannolikt dödad.

Berlinmurens fasor

Antalet dödade under flyktförsök är okänt. Officiellt erkänns omkring 130 personer. Medborgarrättsrörelser hävdar att närmare 250 personer skjutits ihjäl eller sprängts till döds av minor under flyktförsök. Sannolikt är siffran ännu högre, många flyktingar har troligen dödats innan de kommit så nära muren att deras flyktförsök uppmärksammats på västsidan.

Berlinmurens fall

Berlinmurens fall var ett misstag. I ett försök att dämpa omfattande protester i Östtyskland hade landets politbyrå beslutat att lätta på utreserestriktionerna. Bakgrunden till protesterna var att Ungern i augusti 1989 öppnat gränsen mot Österrike. Tiotusentals östtyskar flydde då till väst visa Ungern. Östtyskland hade under hösten stoppat denna flyktmöjlighet, och det gav upphov till omfattande protester.

Beslutet som fattades i politbyrån den 9 november 1989 innebar att det i framtiden skulle bli enklare att få visum till väst beviljat. Kommunikationen mellan politbyrå och regeringens talesman var dock bristfällig, vilket ledde till att talesmannen i östtysk TV samma kväll meddelade att utresa utan visum skulle tillåtas med omedelbar verkan.

Tiotusentals östberlinare samlades vid gränsövergångarna och krävde att få gå över till Västberlin. Gränsvakterna och deras befälhavare var villrådiga, ingen var villig att öppna gränsen, men samtidigt var ingen befälhavare beredd att beordra användning av vapenmakt för att skingra folkmassorna. Vid halvtolvtiden på kvällen gav så befälhavande officer vid gränsövergången vid Bornholmer Strasse order om att gränsen skulle öppnas. Utan någon egentlig kontroll släpptes östberlinarna över till Västberlin.

När ryktet om gränsöppningen vid Bornholmer Strasse spritt sig under natten, öppnades gränsen vid flera andra gränsövergångar mellan Öst- och Västberlin.

På förmiddagen den 10 november blev anstormningen enorm, när östberlinarna vaknade upp till nyheten att muren öppnats. Många passade på att fly till väst eftersom de inte trodde att möjligheten att passera gränsen skulle bli bestående.

Under hösten öppnades ett tiotal nya gränsövergångar mellan Öst- och Västberlin, och i december beslutades att östtyskar och västtyskar kunde röra sig fritt utan formalia mellan länderna. I oktober 1990 enades Tyskland genom att de östtyska delstaterna ansökte om och beviljades medlemsskap i Förbundsrepubliken Tyskland (Västtyskland).

Se även sidan om Östtyskland för information om detta land under kommunistiskt välde.

//MatsB   v 1.1 2014-03-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se