Andra världskrigetDet går inte att förstå kalla kriget utan att förstå (den europeiska delen av) andra världskriget. På denna sida försöker jag beskriva det politiska spelet under andra världskriget och hur det ledde till kalla kriget.

För att förstå andra världskriget måsta man förstå de förhärskande ideologierna under mellankrigstiden. Jag har därför gjort en sida om vardera nationalsocialismen, fascismen, kommunismen samt den demokratiska liberalismen.

Andra världskriget

Andra världskriget startades på hösten 1939 av Adolf Hitler, och var ett led i hans planer på tyskt livsrum i öster. Ett krig med västmakterna var egentligen inte förutsett, utan kom som ett extra problem när Storbritannien och Frankrike förklarade krig på grund av Tysklands anfall mot Polen.

Blixtkrig västerut

Efter det att Tyskland vunnit fälttåget mot Polen förbereddes därför en snabb aktion västerut för att slå ut västmakterna så att uppmärksamheten kunde riktas österut igen.

Ett blixtkrig västerut på våren 1940 knäckte Frankrike. Tyvärr bara för Tyskland var Storbritannien, och då i synnerhet Winston Churchill, en alltför svår nöt att knäcka. Till skillnad mot vad Adolf Hitler trodde var britterna inte intresserade av de tyska fredsanbuden. Det återstod då endast att knäcka britterna militärt på sin egen ö.

Trots kraftiga bombangrepp mot brittiska rustningsindustrier och flygplatser lyckades aldrig Tyskland nå luftherravälde över Storbritannien, en förutsättning för att ens våga sig på en landstigning över ett hav som dominerades av brittiska flottan.

Tvåfrontskrig

Då begick Adolf Hitler sitt största misstag: han beslutade att anfalla Sovjetunionen utan att ha ryggen fri. Han startade med andra ord just ett sådant tvåfrontskrig som knäckt Tyskland under det första världskriget.

Enda chansen för Tyskland att vinna ett krig mot ett stort, folkrikt och råvarurikt land som Sovjetunionen, var att knäcka motståndsviljan snabbt genom ett framgångsrikt blixtkrig. Tyvärr för Tyskland räckte resurserna inte till. När vintern infann sig stod de segerrika tyska trupperna trots stora framgångar ändå långt från sina slutmål.

Nästa fatala misstag

Tyskland hade alltså fastnat i ett tvåfrontskrig som såg ut att kunna bli ett utdraget rustningskrig. Då begick Adolf Hitler ett andra fatalt misstag. Han förklarade oprovocerat krig mot USA, världens mäktigaste industrination, ungefär det dummaste man kan göra i ett rustningskrig. Bakgrunden var sannolikt att Adolf Hitler ville förmå Japan att som motprestation anfalla Sovjetunionen i Sibirien, och därmed binda sovjetiska trupper i öster. Japanerna var emellertid alltför smarta för att oprovocerat dra på sig ytterligare en mäktig fiende.

I och med Adolf Hitlers krigsförklaring mot USA stod det i princip klart hur kriget skulle sluta för Tyskland. Västmakterna och Sovjetunionen kom överens om att Tyskland skulle besegras först, därefter skulle man ta itu med Japan.

I brist på en landfront i väster understödde USA Sovjetunionen med vapen och krigsmateriel av allehanda slag att användas mot Tyskland. Samtidigt förberedde man landstigningar i Frankrike och Italien för att binda mer tyska trupper på andra fronter än den östra.

Flerfrontskrig

För att göra vad man kunde för att försvaga Tyskland, startade de västallierade ett kraftigt bombkrig mot Tyskland, ett oinskränkt bombkrig där anfall mot civila befolkningscentra var ett beräknande led i strategin att knäcka Tysklands försvarsvilja.

År 1943 landsteg de västallierade i Italien, och detta fick Italien att avsätta Mussolini och byta sida. Tyskland fick en ny front att försvara, tvärs genom Italien.

År 1944 landsteg de västallierade i Frankrike, först i norr, sedan i söder. Tyskland hade därefter tre landfronter att försvara, samt dessutom de oupphörliga bombanfallen från luften.

Slutet

På våren 1945 gav Adolf Hitler slutligen upp och begick självmord. Kort därefter kapitulerade Tyskland villkorslöst. Tyskland (och Österrike) delades upp i ockupationszoner. Se vidare sidan om kalla krigets inledning.

En sak som kraftigt påverkade den första efterkrigstiden var den så kallade Morgenthauplanen, en plan för omformandet av Tyskland till en ofarlig lantbrukarnation. Jag har skrivit en separat sida om Morgenthauplanen.

En annan händelse under 1944 som påverkade efterkrigspolitiken i Europa är överenskommelsen mellan Churchill och Stalin om framtida inflytande i södra Östeuropa. Jag har skrivit en separat sida om denna överenskommelse.

//MatsB   v 1.1 2008-03-25


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se