Pragvåren 1968
Här återfinns information om Pragvåren 1968.

Pragvåren 1968

Under 1960-talet skyllde allt fler i Tjeckoslovakien den usla ekonomin på kommunistpartiets ledning. Av denna anledning gav Sovjetunionen sin tillåtelse till Tjeckoslovakien att i januari 1968 byta ut ledningen för kommunistpartiet. Ny premiärminister blev Alexander Dubček.

Dubček lanserade i april 1968 ett liberalt reformprogram som skulle rycka upp den eftersatta ekonomin. En viktig ingrediens var att införa en blandekonomi med inslag av marknadsekonomi. En annan viktig ingrediens var friheter för medborgarna; yttrandefrihet och pressfrihet stod på programmet. Dubčeks program kallades ibland för socialism med ett mänskligt ansikte.

Sovjetunionen ogillade vad som hände i Tjeckoslovakien och kallade den tjeckiska ledningen till överläggningar. Dessa överläggningar var endast delvis framgångsrika sett med sovjetiska ögon. Den tjeckiska ledningen vägrade att överge sitt reformprogram, men lovade att stå fast i Warszawapakten och Comecon, lovade att bekämpa anti-kommunistiska tendenser och att inte tillåta ett flerpartisystem.

Trots detta litade inte Sovjetunionen på Dubček. Natten till den 21 augusti 1968 gick över 200.000 soldater ur Warszawapakten till angrepp mot Tjeckoslovakien. Ett hundratal människor dödades, Dubček arresterades och sändes till Sovjetunionen. Han fick återkomma med begränsade befogenheter, men ersattes i april 1969 av Gustáv Husák. Utrensningar av liberala element skedde, och de liberaliseringar som skett under Dubček ogjordes.

Effekter i omvärlden

Effekterna på omvärlden blev mycket större än vad Sovjetunionen kunnat förutse. I väst hade många moderata socialister, och även kommunister, sett Dubčeks reformprogram som ett hopp för socialismen. Det brutala angreppet mot Tjeckoslovakien kom därför som en chock för många socialister och kommunister i väst.

Till skillnad från Berlinrevolten 1953 och Ungernrevolten 1956 fanns det i Tjeckoslovakien heller ingen inre oro som kunnat fungera som ursäkt för ett militärt ingripande. Helt oprovocerat överföll Sovjetunionen tillsammans med andra Warszawapaktsländer ett medlemsland i samma försvarspakt.

Flera av de stora kommunistpartierna i Västeuropa fördömde ockupationen. För de flesta västerlänningar blev det än mer uppenbart att Sovjetunionen inte drog sig för oprovocerat våld för att stärka och vidga sin maktsfär.

//MatsB   v 1.0 2008-03-11


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se