Afrika under kalla kriget
Här återfinns information om Afrika under kalla kriget.

Afrika under kalla kriget

Afrika var en världsdel i turbulens under kalla kriget. När kalla kriget inleddes var de flesta länder i Afrika fortfarande kolonier. När kalla kriget avslutades hade i princip alla före detta kolonier blivit självständiga nationer.

Bakgrund

Flera europeiska länder var stora kolonialmakter vid tiden för andra världskriget. Storbritannien, Frankrike, Spanien, Portugal, Belgien och Italien hade alla kolonier i Afrika.

Efter andra världskriget påbörjades en avkolonisering. Den inleddes med att Storbritannien avvecklade sitt kolonialimperium, mestadels på fredlig väg. Övriga kolonialmakter blev sedan mer eller mindre tvungna att följa efter på grund av koloniernas ofta väpnade frihetssträvanden.

När kolonierna frigjorde sig från kolonialmakterna var såväl östmakterna som västmakterna ivriga att fånga in de nya länderna i sina intressesfärer.

I de fall frigörelsen skedde med våld stödde ofta öst och väst olika sidor i frigörelsekrigen.

Nedan återfinns några viktiga konflikthärdar på den afrikanska kontinenten som hade sin grund i kalla krigets motsättningar.

Egypten

Egypten var ett viktigt land under kalla kriget, såväl Suezkanalen som grannskapet till Israel medförde att fokus riktades på Egypten. Jag har skrivit en separat sida om Egypten.

Kongo (Zaire, Kongo-Kinshasa)

Kongo frigjorde sig från det belgiska kolonialväldet år 1960.

Under tiden 1960 till 1965 pågick ett inbördeskrig i Kongo, ett inbördeskrig som  engagerade omvärlden i form av såväl FN-insatser som insatser från länder som Sovjetunionen och Kuba. Jag har skrivit en separat sida om Kongokrisen.

Från 1965 regerade överste Mobutu som president i Kongo under resten av kalla kriget.

Sydafrika

Efter Boerkrigen blev Sydafrika en brittisk koloni. Först år 1961 blev Sydafrika en självständig stat. Sydafrika var unikt såtillvida att Sydafrika styrdes av invandrade européer, Boerna, snarare än av europeiska kolonialister. Sydafrika har fått en egen sida.

Etiopien

Etiopien är ett av de få länder i Afrika som varit självständiga under större delen av historien. Inte desto mindre blev Etiopien indraget i kalla kriget. Jag har skrivit en separat sida om Etiopien.

Algeriet

Algeriet var en fransk koloni sedan första halvan av 1800-talet. Algeriets blodiga frigörelse under kalla kriget hade tydlig knytning till konflikten mellan öst och väst. Jag har skrivit en separat sida om Algeriet.

Angola och Namibia

Kalla kriget i dessa afrikanska länder var så sammanhängande att de har fått en gemensam sida.

Moçambique

Moçambique var liksom Angola en gammal portugisisk koloni. Moçambique har fått en egen sida.

//MatsB   v 1.1 2008-05-02


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se