Warszawapakten
Här återfinns information om Warszawapakten.

Warszawapakten

Som en direkt reaktion på Västtysklands inträde i NATO bildades Warszawapakten i maj 1955.

Warszawapakten var en försvarspakt mellan Sovjetunionen och dess europeiska satellitstater.

Samtliga kommunistländer i Europa med undantag av Jugoslavien var medlemmar av Warszawapakten. Sovjetunionens vice försvarsminister var överbefälhavare för Warszawapakten.

På samma sätt som NATO stipulerade Warszawapakten ömsesidig hjälp i händelse av angrepp. Likaså var Warszawapakten i likhet med NATO en organisation för gemensam ledning av de olika ländernas styrkor snarare än en gemensam försvarsstyrka.

Interna konflikter

När Ungern under Ungernrevolten 1956 tillkännagav att de ansökt om utträde ur Warszawapakten, tog Sovjetunionen detta som en anledning att i november invadera Ungern och krossa upproret. I krossandet deltog förutom Sovjetiska styrkor endast mindre styrkor från Rumänien.

Krossandet av Pragvåren i augusti 1968 var en konflikt där flera länder i Warszawapakten var inblandade. Sovjetiska, polska, östtyska och bulgariska trupper deltog i ockupationen av Tjeckoslovakien.

Albanien använde invasionen i Tjeckoslovakien som en förevändning att lämna Warszawapakten. Rumänien protesterade mot invasionen eftersom den bröt mot de bestämmelser i Warszawapakten som förbjöd paktens inblandning i medlemsländernas inre angelägenheter.

Warszawapaktens upplösning

Efter kommunismens sammanbrott 1989-1990 annonserade flera av öststaterna att de ämnade utträda ur Warszawapakten. Warszawapakten upplöstes formellt 1 juli 1991.

//MatsB   v 1.0 2008-03-13


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se