Vad är fortifikation?
Fortifikation betyder förstärkning. Ända sedan den första grottan befolkades har människan försökt öka sin trygghet genom att stänga in sig. En av de tidigaste fortifikationerna var sannolikt dörren.

Skyddsvallar, vattengravar, borgar och fort är exempel på hur människan genom historien försökt skydda sig genom byggnadsverk.

Fortifikatoriska byggnadsverk av idag finns i flera olika former. Bergrum är konstgjorda håligheter i berggrunden. Fästningar, värn och bunkrar är termer som oftast används om byggnadsverk som uppförts i exempelvis sten eller betong. Befästningar är den term som fortifikationsverket använder som ett samlingsnamn på fortifikatoriska byggnadsverk.

Nedan citerar jag uppslagsordet "fästning" från Nordisk Familjebok 1908. Trots att texten har ett sekel på nacken, utgör den en bra beskrivning. Tack till Projekt Runeberg för texten!

Fästning.
2. Krigsv., kallas en ort, som genom under fred af starkaste materialier och med största omsorg och anspråk på varaktighet och motståndskraft uppförda permanenta befästningar gjorts egnad att, med hjälp af tillräcklig bestyckning, men i öfrigt endast af en minimal besättning, under längre tid kunna motstå äfven allsidigt anfall. De materialier, som först användes till  fästningsbyggnad, voro jord och trä, men detta senare fick snart vika för sten. Sedermera (första gången på 1850-talet vid ett af Köpenhamns kustfort) började man använda betong (se d. o.) såväl till undervattensgrundläggning som till uppförande af vissa delar af och slutligen hela fästningsverk, t. ex. forten vid Liëge, Namur och Köpenhamn. Där ej berg fanns, i hvilket fästningsverket kunde insprängas, erbjöd nämligen den motståndskraftiga betongen det bästa skyddet mot de moderna granaternas verkan. För att betongen skulle kunna motstå direkt beskjutning och kasteld ur gröfre pjäser, fordrades emellertid en ganska stor mäktighet, hvarför man, där utrymme härför saknades eller där tunnare framväggar eller skyddstak af eldgifnings- eller andra hänsyn blefvo nödvändiga, började betjäna sig af pansarkonstruktioner och vanligen då i förening med den formbara och sig till järnet intimt anslutande betongen.

Många fortifikatoriska byggnadsverk är kombinationer av olika byggnadsformer. En typisk modern fortifikatorisk berganläggning består av byggnadsverk ("hus") av betong som byggts inuti sprängda hålrum i berggrunden (bergrum).

Fortifikationsverket, www.fortv.se, är det statliga verk som äger och förvaltar försvarets fortifikationer. Jag har samlat lite bergrumsinformation från Fortifikationsverket på denna sida. Redovisningsavdelning Bergslagen var en viktig brukare av bergrum som fått en egen sida.

Notera att många av våra svenska bergrum från kalla kriget fortfarande är skyddsobjekt. Detta innebär att det finns restriktioner för tillträde, fotografering, m.m. Några sidor här på webplatsen handlar om hemlighållandet av sådana anläggningar: sidorna om återbruk och maskirovka. Det finns också en sida om skyddsobjekt och en om hemligstämplar. På en sida om bergrum och Urban Exploration (UE) beskriver jag denna webplats inställning till fenomenet UE.

//MatsB   v 1.4 2014-03-09


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se