Redovisningsavdelning Bergslagen (RAB) m.fl.
Under denna sida beskrivs organisationerna som gick under namnen Redovisningsavdelning Bergslagen respektive Flygvapnets Markteleenheter (MTE), och dessa organisationers efterföljare Försvarsmaktens Telenät- och Markteleförband (FMTM).

Inledning

De olika försvarsgrenarna samarbetade sällan under kalla kriget. Tvärtom försiggick tyvärr ofta försvarsgrensstrider, något som jag ägnar en egen sida åt.

På grund av dessa stridigheter var ansvaret för försvarsgemensamma angelägenheter som ledning och samband splittrat, beroende på försvarsgren kunde ansvaret ligga på helt olika organisationer.

För de gemensamma stabsplatserna, gplatserna, gällde att de allra flesta av dessa stod under arméns befäl. Organisationen som ansvarade för gplatserna gick under benämningen Redovisningsavdelning Bergslagen.

Flygvapnet ansvarade för luftförsvarets ledningscentraler: luftförsvarscentraler, radargruppcentraler m.m. Organisationerna som ansvarade för dessa kallades markteleenheter. "Marktele" innebär inom flygvapnet allt som har med ledning och samband att göra, och som finns på (eller under) marken.

Dessutom hade marinen ansvar för ett antal ledningsplatser.

Beträffande samband hade flygvapnet ansvar för en stor del av det gemensamma sambandet. Även här var det markteleenheterna som ansvarade för verksamheten.

Nedan beskrivs de två organisationerna Redovisningsavdelning Bergslagen respektive Flygvapnets Markteleenheter. Därefter kommer några korta ord om vad som hänt efter kalla krigets slut med dessa organisationer.

Redovisningsavdelning Bergslagen

Redovisningsavdelning Bergslagen (RAB) var som nämnts ovan den organisation som ansvarade för försvarsmaktens gemensamma ledningsanläggningar, samt för en stor del av de gemensamma telesystem som inte Flygvapnets Markteleenheter ansvarade för.

Själva benämningen Redovisningsavdelning Bergslagen är ett typexempel på vilseledning. Detta beskrivs även på sidan om maskirovka. I korthet kan sägas att behovet av vilseledning kan härledas till att Redovisningsavdelning Bergslagen ansvarade även för underhåll och drift av den högsta krigsledningens ledningsplatser och samband. För att minska omgivningens nyfikenhet doldes denna verksamhet bakom det intetsägande (och för de allra flesta personer synnerligen tråkiga) namnet Redovisningsavdelning Bergslagen.

Redovisningsavdelning Bergslagen ansvarade för de delar av lednings- och sambandsfunktionerna som fallit på försvarsstabens lott. Som beskrivs på sidan om försvarsgrensstrider var försvarsstaben under efterkrigstiden och långt fram under kalla kriget helt dominerad av armén.

Flygvapnet ansvarade för sina egna motsvarande anläggningar och system.

De allra flesta av de gemensamma stabsplatserna ansvarades för av Redovisningsavdelning Bergslagen.

Redovisningsavdelning Bergslagen ansvarade också för delar av försvarets gemensamma telesystem.

Flygvapnets Markteleenheter

Ansvaret för flygvapnets marktelesystem var uppdelat på landets flottiljer. Varje flottilj hade en markteleenhet som skötte underhåll m.m. av marktelesystemen.

Som nämnts ovan ingick även luftförsvarets ledningsplatser i begreppet "marktele".

Flygvapnet hade, delvis som ett led i maktkampen mellan försvarsgrenarna, fått ansvaret för en stor del av försvarets gemensamma sambandsnät. Ett av de viktigaste av dessa är Försvarets Fasta Radiolänknät (FFRL), tidigare Flygvapnets Fasta Radiolänknät. FFRL utgör stommen i det som idag kallas Försvarets Telenät (FTN).

Större delen av försvarets radaranläggningar låg också under Flygvapnets markteleenheter.

Försvarsmaktens Telenät- och Markteleförband

Redovisningsavdelning Bergslagen och Flygvapnets marktelenheter har numera omorganiserats till Försvarsmaktens Telenät- och Markteleförband (FMTM). FMTM-namnet avslöjar visserligen att FMTM sysslar med samband, men det avslöjar bara halva sanningen; att ansvaret för landets högsta stabs- och ledningsplatser ingår i FMTMs uppgifter framgår inte av namnet. 

Dock, eftersom denna omorganisation skedde så sent som 2005 är FMTMs verksamhet, som man säger, en annan historia.

//MatsB   v 1.1 2008-03-30


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se