Svenska försvarsplaner
Svenska försvarsplaner

Här följer en listning av svenska försvarsplaner och de olika krigsfall som identifierats i dessa.

Listan börjar redan under mellankrigstiden, eftersom det är då krigsfallen I, II och III identifieras.

Från och med försvarsplanen 1939 numreras krigsfallen med romerska siffror. Från och med 1962 används arabiska siffror.

Försvarsplanerna tar sin grund i ett politiskt försvarsbeslut, fattat av riksdagen något år tidigare.

Från och med 1969 kallas försvarsplanerna operationsverket, kort opverket.

De tre olika krigsfallen; krigsfall I, krigsfall II och krigsfall III beskrivs även på separata sidor, liksom en sida om olika utgångsgrupperingar, och en om olika mobiliseringsalternativ.

Jag har även författat en sida om Warszawapaktens planer för anfall mot Sverige, baserad på information som framkommit efter kalla krigets slut, samt en sida där jag med facit i handen jämför de svenska förberedelserna med det verkliga hotet.

Försvarsbeslut 1925 -> Försvarsplan 1927

Krigsfall A (Sovjet)
Krigsfall B (Sovjet)
Krigsfall C (Västmakt, dock ej Norge)

Försvarsbeslut 1936 -> Försvarsplan 1939(?)

Krigsfall I (Tyskland)
Krigsfall II (Sovjet)

Försvarsbeslut 1942 -> Försvarsplan 1943(?)

Krigsfall I (Tyskland)
Krigsfall I:Ö (Tyskland + Sovjet) - Sovjet över nordgränsen.
Krigsfall II (Sovjet)
Krigsfall III (England/USA)

Försvarsbeslut 1948 (fallen förelåg redan 1946 enl. Wallerfelt?)

[Krigsfall I (Tyskland)] (Planlades aldrig)
Krigsfall II (Sovjet)
Krigsfall II C - Anfall mot centrala Sverige
Krigsfall II S - Anfall mot södra Sverige
Krigsfall II N - Anfall mot norra Sverige
[Krigsfall III (USA/England)] (Planlades aldrig)

Försvarsbeslut 1958

Krigsfall II
Krigsfall II C - Anfall mot centrala Sverige
Krigsfall II S - Anfall mot södra Sverige
Krigsfall II N - Anfall mot norra Sverige
Krigsfall II SN - Anfall mot södra och norra Sverige samtidigt

Försvarsbeslut 1961 -> Försvarsplan 1962

Krigsfall 2
Krigsfall 2 S - Invasion i norr + anfall mot södra Sverige
Krigsfall 2 Ö - Invasion i norr + anfall mot östra Sverige

(Nedan har jag fortsatt med terminologin från 1962 i brist på annat.)

Försvarsbeslut 1968 -> Opverk 1969

Krigsfall 2
Krigsfall 2 S - Invasion i norr + anfall mot södra Sverige
Krigsfall 2 Ö - Invasion i norr + anfall mot östra Sverige
[Kuppanfall - noterat men inte prioriterat i planläggningen]

Försvarsbeslut 1972 -> Opverk 1974

Krigsfall 2
Krigsfall 2 S - Invasion i norr + anfall mot södra Sverige
Krigsfall 2 Ö - Invasion i norr + anfall mot östra Sverige

Försvarsbeslut 1977 -> Opverk 1978

Krigsfall 2 - Invasion i norr + kustinvasion utan förvarning om riktning

Försvarsbeslut 1982 -> Opverk 1985

Krigsfall 2 - Invasion i norr + kustinvasion utan förvarning om riktning
Krigsfall "väst" - Anfall från Norge av NATO eller WP (låg prioritet)

Försvarsbeslut 1987 -> Opverk 1985 K (1989)

Krigsfall 2 - Invasion i norr + kustinvasion utan förvarning om riktning
Krigsfall "väst" - Anfall från Norge av NATO eller WP (låg prioritet)
KMF (kort militär förvarning) - Anfall utan att Sverige hunnit mobilisera

//MatsB   v 1.1 2008-07-16


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se