Höjdradar
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets höjdradarsystem i Sverige under kalla kriget.

De olika höjdradarsystemen inom luftförsvaret har sina egna undersidor. Dessa återfinns även i menyn till vänster.

Höjdradar

De flesta äldre spaningsradarsystem var tvådimensionella, det vill säga de kunde ange bäring och avstånd till ett mål.

För att få ett måls höjd måste systemet kompletterad med en höjdradar. Den enkla formen av höjdradar är en vanlig radar med antennen ställd på högkant. Antennen för höjdradarn riktas i den bäring mot målet som spaningsradarn anger. Genom att sedan låta antennen på höjdradarn svepa i höjdled fås ett eko när antennen är riktad mot målet. Vinkeln mot horisonten ger då, tillsammans med avståndet till målet, målets höjd. Eftersom det är både onödigt och dumt att låta en radarantenn på högkant svepa varvet runt, sveper antennen istället upp-ner-upp-ner i riktning mot målet. En sådan typ av höjdradar kallas därför ofta för en nickande höjdradar, eftersom antennens rörelse liknar huvudnickningar.

Under kalla kriget hade flygvapnet ett antal olika höjdradarsystem. I några av de lite senare spaningsradarsystemen (exempelvis PS-66) kunde även höjdinformation fås direkt från spaningsradarn. Då krävdes ingen separat höjdradar.

Luftförsvarets höjdradarsystem under kalla kriget var följande:

Höjdradar PH-13, en del av radarsystem PJ-21.

Höjdradar PH-12, som samgrupperades med spaningsradar PS-08.

Höjdradar PH-40, som samgrupperades med spaningsradar PS-08 eller PS-65.

Höjdradar PH-39, anskaffades som en del av STRIL 60-systemet och anslöts till radargruppcentraler.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information om luftförsvarets radarsystem rekommenderas att ta del av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter.

En webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar.

//MatsB   v 2.0 2009-11-23


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se