Samband - Fjärrskrift
På denna sida avhandlas det militära sambandets fjärrskrift i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Introduktion

Fjärrskrift var en tidig form av digital kommunikation, där text överfördes mellan automatiska utrustningar. Redan under morsetelegrafins första decennier förekom försök med automatiserad sändning och mottagning av telegrafi. Eftersom fjärrskriften utvecklats ur telegrafin används termen telegrafi ibland om fjärrskrift. På denna webplats skiljer jag dock på begreppen på så sätt att sidan om telegrafi endast innefattar (mer eller mindre) manuell morsetelegrafi. Fjärrskrift har sin egen sida, den du läser nu.

Fjärrskrift har två stora fördelar jämfört med manuell telegrafi: fjärrskriftskommunikation kan gå mycket snabbare, och den mänskliga faktorn som felkälla kan elimineras.

Givetvis finns det även nackdelar; under svåra kommunikationsförhållanden kan det mänskliga örat ibland gissa sig fram bättre än automatisk kommunikation.

Historia

Under kalla krigets epok fanns det ett antal fjärrskriftsnät inom försvaret.

Under den tidiga delen av perioden hade varje försvarsgren ett eget fjärrskriftsnät, benämnda flygvapnets krigsfjärrskriftsnät, marinens krigsfjärrskriftsnät, respektive ÖB:s krigsfjärrskriftsnät. Anledningen till den något skeva benämningen på näten kom sig helt enkelt av arméns dåtida dominans. Armén dominerade försvarsstaben, där även ÖB satt. "ÖB:s nät" ansågs alltså mer eller mindre synonymt med "arméns nät". Det intressanta med dessa tre nät är att näten hade gemensamma fjärrskriftscentraler, men varje central hade tre delar som var bemannade med personal från respektive försvarsgren.

Dessutom byggde flygvapnet upp ett separat fjärrskriftsnät för väderrapporter, flygvapnets väderleksnät.

Dessa nät hade skapats under beredskapstiden.

Under senare delen av kalla kriget skapades ett gemensamt krigsfjärrskriftsnät för hela försvaret. I fredstid användes detta nät med färre antal förmedlingscentraler, det kallades då fredsfjärrskriftsnätet.

Sidor och länkar till sidor om näten

Följande nät har sidor under denna sida:

Flygvapnets krigsfjärrskriftsnät

Flygvapnets väderleksnät

Fredsfjärrskriftsnätet

Försvarets gemensamma krigsfjärrskriftsnät

Marinens krigsfjärrskriftsnät

ÖB:s krigsfjärrskriftsnät

Följande nät har länkar till annan del av webplatsen:

Krigsfjärrskriftsnätets radiodel

ÖB:s krigstelegrafnät

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-10


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se