Radarstationer
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets radarstationer i Sverige under kalla kriget.

Radarstationer

Två huvudtyper av radarstationer för luftförsvaret utkristalliserades efter andra världskriget: spaningsradar med lång räckvidd, och stridsledningsradar med hög precision. Båda typerna kompletterades med höjdradar för att bättre kunna bestämma målets höjd. Under senare delen av kalla kriget kom tredimensionella radarsystem där även höjd kunde beräknas direkt i huvudradarsystemet.

Denna sida har två undersidor, för spaningsradar respektive höjdradar. Dessutom finns två separata sidor för två tidiga radarsystem: ErIIIb och PJ-21.

Spaningsradar

Spaningsradar användes (och används) främst för att få lång förvarning om annalkande flygföretag. Alla typer av mottagare av information om fientliga flygföretag (luftvärn, jaktflyg, luftskydd) gynnas av lång förvarning.

Den första spaningsradarn med lång räckvidd var PS-16, som kunde nå bortåt 30 mil. De första anläggningarna sattes i drift 1950. Ungefär samtidigt levererades PS-41, med en räckvidd på 12 mil. PS-41 hade beställts flera år tidigare, men på grund av krångel med amerikansk exportlicens dröjde det till 1951 innan PS-41 levererades.

Mer information om spaningsradar finns på sidan för spaningsradar.

Stridsledningsradar

Stridsledningsradar användes för att ge målinformation till jaktflyg och luftvärn. Det krävdes med andra ord mycket god precision i samtliga dimensioner.

Den första stridsledningsradarn i svenskt luftförsvar blev PJ-21, där "J" stod för Jakt. Avstånd är ju radarns själva idé, så avståndet var inga större problem att beräkna. För att ge tillräcklig precision i de båda övriga dimensionerna, riktning och höjd, kombinerades två radarsystem, ett med horisontell antenn och ett med vertikal antenn. Med den horisontella radarn bestämdes riktningen till målet. Den vertikala radarns antenn kunde då riktas in horisontellt, och därefter bestämma höjden för målet. Kombinationen gav tillräcklig precision i både riktning och höjd.

PJ-21 bestod alltså av två delar: en spaningsradar, benämnd PS-14, och en höjdradar, benämnd PH-13.

En separat sida om PJ-21 finns.

Efterföljande radarsystem för stridsledning namngavs efter sina respektive spanings- och höjdradardelar. PJ-21 var alltså unik i luftförsvaret att ha "PJ"-prefixet.

Höjdradar

Som nämnts ovan behövde såväl spaningsradar som stridsledningsradar kompletteras med en höjdradar som bestämde målets höjd. Inte minst för bekämpning med jaktflyg är det viktigt att även på långt håll få information om fientliga flygföretags höjd. Höjdradarn är enkelt talat en vanlig radar ställd på högkant. Istället för att svepa horisontellt sveper höjdradarn vertikalt. För att höjdradarn skall hitta sitt mål krävs att den är inriktad i rätt horisontell riktning. En horisontell radar används alltså först för att finna den horisontella riktningen till målet. Därefter kan höjdradarn träda i funktion och bestämma målets höjd.

Under senare delen av kalla kriget kom tredimensionella radarsystem, exempelvis spaningsradar PS-66, som kunde mäta både riktning och höjd i samma system.

Mer information om höjdradar finns på sidan för höjdradar.

Anläggningar

De tidiga radarstationerna var i de flesta fall transportabla. I detta skede när inte hela landet kunde täckas av radarövervakning var det praktiskt att kunna flytta radarstationerna till den plats där de för tillfället behövdes.

Längre fram blev de flesta radarstationer för luftförsvaret fasta. Kedjor av fasta radarstationer täckte framför allt våra kustområden mot syd och ost.

I senare delen av kalla kriget kom höj- och sänkbara radarmaster med antenner som placerades i bergrum och vid behov kunde höjas över markytan.

I samma tidsperiod gjorde också transportabla radarstationer sin återkomst; en kombination av ekonomiska skäl och skyddsskäl talade vid den tiden för rörliga stationer.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information om luftförsvarets radarsystem rekommenderas att ta del av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter.

En webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar.

//MatsB   v 1.0 2007-12-07


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se